Residu Zero és objectiu i direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou en la prevenció i la gestió de residus. Segons el sector, s'han definit quatre xarxes que s'organitzen per anar intervenint amb les mesures cap al Residu Zero. (1) Municipis (2) Entitats (3) Empreses i (4) Universitats

Diferents administracions i institucions locals, empreses, universitats i entitats socials plantejaren de forma coordinada crear un espai comú de reflexió per obrir un debat social sobre la necessitat de la prevenció. Els fòrums són un lloc de trobada per posar en comú el treball i la coordinació anual de les xarxes, així com reforçar i treballar una línia prioritària segons calendari.

Trobarem tota l'actualitat referent a l'Estratègia Residu Zero. Com avancen les xarxes, com és l'actualitat en la gestió de residus, normativa, etc.

Barcelona cap al Residu Zero

barcelona_residuzeroL’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de Prevenció de Residus, amb la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions), per tal d’avançar cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l’ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals. Ara, però, el Consistori vol fer un pas endavant i incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular en les seves polítiques ambientals. Esperem que l’Ajuntament de Barcelona s’uneixi en breu a l’Estratègia Catalana Residu Zero tal com vam demanar en l’últim Consell. Continue reading

Ripollet cap al Residu Zero

captura-de-pantalla-2017-01-02-a-las-11-35-40La constatació de la situació actual a Ripollet sobre la producció de residus i uns resultats no prou satisfactoris de les recollides selectives, han motivat la realització d’un estudi per diagnosticar la situació actual i proposar nous models més recuperadors d’acord amb els requeriments de les institucions europees, del Govern de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

el 22 d’octubre del 2015 l’Ajuntament de Ripollet s’adhereix a l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) 1 i s’incorpora a la xarxa de més de 60 municipis catalans que, com Ripollet, donen suport als objectius de canvi de model de gestió dels residus al país. Continue reading

Sarrià Residu Zero

fotonoticia_20161009151245_640El desconeixement de què se’n fa i on van a parar els residus domèstics i dels impactes ambientals, climàtics i socials que ocasionen si no es separen correctament, és un dels factors de la manca d’implicació de la població. El projecte pretén incidir en un consum més preventiu
i en una correcta separació de les deixalles en origen, tot implementant el sistema de recollida porta a porta i altres accions de minimització de residus que implica una reducció de l’impacte climàtic que la gran quantitat de residus comporta i que actualment no es mesura. Continue reading

El Vendrell cap al Residu Zero

cartell_objectiuresiduzero_elvendrellL’Ajuntament de El Vendrell es va adherir a l’Estratègia Catalana Residu Zero al ple municipal del febrer i es compromet al 2019 a arribar al 60% de recuperació dels seus residus, esforç important ja que estan al 24,4€. Els passos són ferms i volen avançar: un d’ells serà estudiar la possibilitat d’implementar la recollida porta a porta.

Informació relacionada:

http://www.elvendrell.net/informacio/5000-reunio-de-treball-d-estrategia-catalana-residu-zero-per-millorar-la-recollida-selectiva-de-residus

Continue reading

Presentació en el Parlament de la Llei Catalana de Prevenció de Residus

201603-ecrz_parlamentEl dijous 21 de març, representants de l’Estratègia Residu Zero van presentar en el Parlament la proposta de Llei Catalana de Prevenció de residus i ús eficient dels recursos amb els portaveus del grups parlamentaris a les Comissions de Medi Ambient i Territori del Parlament.

Dani Cornellà (alcalde de Celrà); Joan Borràs (alcalde del Papiol); Pilar Castillejo (tinenta d’alcaldessa de Ripollet); Eva Mata (regidora del Vendrell); Antoni Ferran (tècnic municipal de l’Arboç); Joan Salabert (membre del CEPA), Josep Moner (Membre d’Ecologistes de Catalunya) i Mercè Girona (Presidenta de la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum i membre del CEPA).

Continue reading

Comunicat IV Fòrum: “És un bon moment per fer el canvi d’un nou model de país i de gestió dels residus en direcció Residu Zero”

iv fòrum residu zeroMunicipis adherits a l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) i d’altres municipis interessats, van debatre el 10 de desembre la situació ineficient del model de gestió dels residus actual i aposten per polítiques més valentes cap al Residu Zero.

La tinent alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, va declarar en l’obertura que “Cal invertir les tendències actuals les resultats insuficients de recollida selectiva a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de BArcelona”, i que “Cal que apostem per polítiques valentes cap al Residu Zero i Barcelona pot jugar un paper important per facilitar que d’altres municipis de l’AMB també s’hi afegeixin i capgirar els resultats”, afegeix que “Cal un compromís polític i industrial, cal un pacte ciutadà i ara és el moment.”,

Continue reading

Necessitem un Programa de Residus (PRECAT20) més concret i valent

6929661632_dde20a0eca_mEl PRECAT20 es presenta amb un discurs de criteris i principis que apunten en una bona direcció però es queda en un discurs buit d’instruments, de concrecions en els canvis necessaris de sistemes de recollida i de gestió, d’infraestructures ecoeficinets i dels canvis normatius necessaris per a aconseguir el canvi de rumb i de paradigma.

Cal i és el moment oportú per endegar i aplicar les mesures adients per tal que els objectius de prevenció i recuperació de residus com a recursos, la responsabilitat ampliada dels productors , es facin realment efectius.

Primer de tot, sembla del tot forassenyat dur l’aprovació d’aquests dos programes amb un Govern en funcions i en un marc polític com el que estem en aquests moments al país.

Prioritza el pre-tractament de la fracció resta.

Considerem sis àmbits sobre els que el PRECAT20 s’hauria de recolzar prioritàriament:

  1. Concretar els objectius generals i també per territoris per a derivar-ne compromisos polítics.
  2. Fer de la separació i tractament de qualitat de la fracció orgànica l’objectiu prioritari des de la perspectiva pública.
  3. L’abandonament de la incineració com a sistema de tractament de final de canonada
  4. Posar l’èmfasi i l’esforç en la prevenció i no en el tractament de la fracció resta.
  5. Dur a terme els canvis normatius necessaris per avançar en la prevenció i el tancament del cicle dels materials.

Veure les al·legacions desenvolupades i presentades Al·legacions Precat20 (pdf)