Residu Zero és objectiu i direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou en la prevenció i la gestió de residus. Segons el sector, s'han definit quatre xarxes que s'organitzen per anar intervenint amb les mesures cap al Residu Zero. (1) Municipis (2) Entitats (3) Empreses i (4) Universitats

Diferents administracions i institucions locals, empreses, universitats i entitats socials plantejaren de forma coordinada crear un espai comú de reflexió per obrir un debat social sobre la necessitat de la prevenció. Els fòrums són un lloc de trobada per posar en comú el treball i la coordinació anual de les xarxes, així com reforçar i treballar una línia prioritària segons calendari.

Trobarem tota l'actualitat referent a l'Estratègia Residu Zero. Com avancen les xarxes, com és l'actualitat en la gestió de residus, normativa, etc.

El Vendrell cap al Residu Zero

cartell_objectiuresiduzero_elvendrellL’Ajuntament de El Vendrell es va adherir a l’Estratègia Catalana Residu Zero al ple municipal del febrer i es compromet al 2019 a arribar al 60% de recuperació dels seus residus, esforç important ja que estan al 24,4€. Els passos són ferms i volen avançar: un d’ells serà estudiar la possibilitat d’implementar la recollida porta a porta.

Informació relacionada:

http://www.elvendrell.net/informacio/5000-reunio-de-treball-d-estrategia-catalana-residu-zero-per-millorar-la-recollida-selectiva-de-residus

Continue reading

Presentació en el Parlament de la Llei Catalana de Prevenció de Residus

201603-ecrz_parlamentEl dijous 21 de març, representants de l’Estratègia Residu Zero van presentar en el Parlament la proposta de Llei Catalana de Prevenció de residus i ús eficient dels recursos amb els portaveus del grups parlamentaris a les Comissions de Medi Ambient i Territori del Parlament.

Dani Cornellà (alcalde de Celrà); Joan Borràs (alcalde del Papiol); Pilar Castillejo (tinenta d’alcaldessa de Ripollet); Eva Mata (regidora del Vendrell); Antoni Ferran (tècnic municipal de l’Arboç); Joan Salabert (membre del CEPA), Josep Moner (Membre d’Ecologistes de Catalunya) i Mercè Girona (Presidenta de la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum i membre del CEPA).

Continue reading

Comunicat IV Fòrum: “És un bon moment per fer el canvi d’un nou model de país i de gestió dels residus en direcció Residu Zero”

iv fòrum residu zeroMunicipis adherits a l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) i d’altres municipis interessats, van debatre el 10 de desembre la situació ineficient del model de gestió dels residus actual i aposten per polítiques més valentes cap al Residu Zero.

La tinent alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, va declarar en l’obertura que “Cal invertir les tendències actuals les resultats insuficients de recollida selectiva a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de BArcelona”, i que “Cal que apostem per polítiques valentes cap al Residu Zero i Barcelona pot jugar un paper important per facilitar que d’altres municipis de l’AMB també s’hi afegeixin i capgirar els resultats”, afegeix que “Cal un compromís polític i industrial, cal un pacte ciutadà i ara és el moment.”,

Continue reading

Necessitem un Programa de Residus (PRECAT20) més concret i valent

6929661632_dde20a0eca_mEl PRECAT20 es presenta amb un discurs de criteris i principis que apunten en una bona direcció però es queda en un discurs buit d’instruments, de concrecions en els canvis necessaris de sistemes de recollida i de gestió, d’infraestructures ecoeficinets i dels canvis normatius necessaris per a aconseguir el canvi de rumb i de paradigma.

Cal i és el moment oportú per endegar i aplicar les mesures adients per tal que els objectius de prevenció i recuperació de residus com a recursos, la responsabilitat ampliada dels productors , es facin realment efectius.

Primer de tot, sembla del tot forassenyat dur l’aprovació d’aquests dos programes amb un Govern en funcions i en un marc polític com el que estem en aquests moments al país.

Prioritza el pre-tractament de la fracció resta.

Considerem sis àmbits sobre els que el PRECAT20 s’hauria de recolzar prioritàriament:

  1. Concretar els objectius generals i també per territoris per a derivar-ne compromisos polítics.
  2. Fer de la separació i tractament de qualitat de la fracció orgànica l’objectiu prioritari des de la perspectiva pública.
  3. L’abandonament de la incineració com a sistema de tractament de final de canonada
  4. Posar l’èmfasi i l’esforç en la prevenció i no en el tractament de la fracció resta.
  5. Dur a terme els canvis normatius necessaris per avançar en la prevenció i el tancament del cicle dels materials.

Veure les al·legacions desenvolupades i presentades Al·legacions Precat20 (pdf)

Per què el moviment Residu Zero se centra en els residus municipals?

gestio-residus-520x265Els residus municipals són aquells que correspon gestionar als municipis, però, de fet, si ens ho mirem des de l’òptica de la prevenció, tothom pren decisions que tenen a veure amb la seva gestió: consumidors i empreses, ciutadans i municipis, administracions supra-municipals, universitats, entitats educatives, culturals i de recerca. Aquest abast institucional és, sintèticament, el que fa que els residus que gestionen els ajuntaments tinguin un interès especial per als objectius de “residu zero”. Continue reading

Autòpsia al contenidor: la realitat de la gestió dels residus en un cop d’ull

Les 151121_autopsia_contenidorentitats ecologistes i socials que juntament amb diversos ajuntaments que donen suport a l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) hem realitzat una anàlisi del contingut del contenidor de rebuig dels residus municipals de forma simultània a diverses localitats catalanes (Barcelona, Badia del Vallès, Girona, Celrà, Sabadell i Les Borges Blanques).

L’acció ha consistit en extreure bosses d’escombraries del contenidor de resta i classificar els diferents materials trobats en funció de la seva gestió desitjable: COMPOSTAR, RECICLAR, EVITAR, REUTILITZAR I REDISSENYAR.
Aquesta acció ha demostrat que la major part en pes dels materials que van a parar al contenidor de rebuig són materials i productes recuperables i reutilitzables. Continue reading

Les entitats ecologistes i socials demanen mesures normatives per regular instruments cap al Residu Zero

Cartell_ResiduoZeroMés de 30 persones hem anat a comprar a un supermercat de Sant Andreu Palomar i hem omplert les nostres carmanyoles, cabassos, carretons i envasos reutilitzables amb els productes que volíem i hem deixat els envasos i embolcalls innecessaris que ens ham obligat a comprar. Acció molt visual on els veïns han donat el seu suport en que l’administració reguli  i garanteixi “El dret a consumir sense residus”.
També s’ha visualitzat el volum de residus d’envasos que genera una persona en un mes- 300 litres d’envasos aproximadament.

Els residus d’envasos han augmentat des de l’aprovació de la Llei d’envasos

Els ajuntaments i, per tant, la ciutadania, paguem la major part del cost de la gestió dels envasos

Tenim dret a consumir sense produir residus

Demanem al govern l’aprovació d’una Llei Catalana de prevenció de residus que garanteixi el dret a consumir sense generar residus.

Continue reading