Residu Zero és objectiu i direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou en la prevenció i la gestió de residus. Segons el sector, s'han definit quatre xarxes que s'organitzen per anar intervenint amb les mesures cap al Residu Zero. (1) Municipis (2) Entitats (3) Empreses i (4) Universitats

Diferents administracions i institucions locals, empreses, universitats i entitats socials plantejaren de forma coordinada crear un espai comú de reflexió per obrir un debat social sobre la necessitat de la prevenció. Els fòrums són un lloc de trobada per posar en comú el treball i la coordinació anual de les xarxes, així com reforçar i treballar una línia prioritària segons calendari.

Trobarem tota l'actualitat referent a l'Estratègia Residu Zero. Com avancen les xarxes, com és l'actualitat en la gestió de residus, normativa, etc.

Per què el moviment Residu Zero se centra en els residus municipals?

gestio-residus-520x265Els residus municipals són aquells que correspon gestionar als municipis, però, de fet, si ens ho mirem des de l’òptica de la prevenció, tothom pren decisions que tenen a veure amb la seva gestió: consumidors i empreses, ciutadans i municipis, administracions supra-municipals, universitats, entitats educatives, culturals i de recerca. Aquest abast institucional és, sintèticament, el que fa que els residus que gestionen els ajuntaments tinguin un interès especial per als objectius de “residu zero”. Continue reading

Autòpsia al contenidor: la realitat de la gestió dels residus en un cop d’ull

Les 151121_autopsia_contenidorentitats ecologistes i socials que juntament amb diversos ajuntaments que donen suport a l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) hem realitzat una anàlisi del contingut del contenidor de rebuig dels residus municipals de forma simultània a diverses localitats catalanes (Barcelona, Badia del Vallès, Girona, Celrà, Sabadell i Les Borges Blanques).

L’acció ha consistit en extreure bosses d’escombraries del contenidor de resta i classificar els diferents materials trobats en funció de la seva gestió desitjable: COMPOSTAR, RECICLAR, EVITAR, REUTILITZAR I REDISSENYAR.
Aquesta acció ha demostrat que la major part en pes dels materials que van a parar al contenidor de rebuig són materials i productes recuperables i reutilitzables. Continue reading

Les entitats ecologistes i socials demanen mesures normatives per regular instruments cap al Residu Zero

Cartell_ResiduoZeroMés de 30 persones hem anat a comprar a un supermercat de Sant Andreu Palomar i hem omplert les nostres carmanyoles, cabassos, carretons i envasos reutilitzables amb els productes que volíem i hem deixat els envasos i embolcalls innecessaris que ens ham obligat a comprar. Acció molt visual on els veïns han donat el seu suport en que l’administració reguli  i garanteixi “El dret a consumir sense residus”.
També s’ha visualitzat el volum de residus d’envasos que genera una persona en un mes- 300 litres d’envasos aproximadament.

Els residus d’envasos han augmentat des de l’aprovació de la Llei d’envasos

Els ajuntaments i, per tant, la ciutadania, paguem la major part del cost de la gestió dels envasos

Tenim dret a consumir sense produir residus

Demanem al govern l’aprovació d’una Llei Catalana de prevenció de residus que garanteixi el dret a consumir sense generar residus.

Continue reading

Dossier “Que sonin les campanyes! Guia metodològica pel plantejament de campanyes cap al Residu Zero

2013. Entitats cap al Residu ZeroUs presentem el dossier QUE SONIN LES CAMPANYES! Guia metodològica pel plantejament de campanyes cap al Residu Zero.

Aquest dossier és la materialització d’un esforç col·lectiu per tal d’avançar cap a un nou plantejament en el model de producció, consum i gestió de residus a Catalunya. La necessitat de canviar la manera en què gestionem els recursos naturals és inapel- lable. Des de l’Estratègia catalana cap al Residu Zero ens ha semblat necessari analitzar les campanyes i mobilitzacions ciutadanes en l’àmbit dels residus per entendre les claus de l’èxit o el fracàs d’aquestes campanyes, i poder així millorar les estratègies de canvi impulsades des de la societat civil en aquest marc. Que sonin les campanyes (pdf)

Com facilitar la reutilització de productes i el millor ús dels subproductes a les empreses

LanolinaLa reducció dels residus en el sector industrial requereix treballar en la prevenció i també promoure la reutilització. Solament així ens podem fixar objectius ambiciosos en aquest sentit.

REUTILITZAR és reduir la quantitat de residus que es generen a Catalunya i optimitzar recursos, és ser MÉS EFICIENTS com empreses i com a societat en general.

Donar o cedir materials o productes que l’empresa no necessita però que efectivament tenen la possibilitat de ser utilitzats per tercers no és habitual. Hi ha alguns aspectes que dificulten aquest tipus de transacció i no tot és fàcil d’encabir-ho en el actual procediment previst pels “subproductes”. Aquí teniu al¡guns exemples i propostes que han preparat diverses empreses per a tenir en compte.

Continue reading